Nowe zgłoszenie

Typ zgłoszenia: zmiana danych

Nowe zgłoszenie

Typ zgłoszenia: Zmiana danych

Informacje podstawowe

1 wyświetleń

rodzaj praktyki
dziedziny medycyny
praktykuje od


Adres i kontakt

/
http://www.facebook.com/
zgłoś zmianę

Miejsca pracy

Komórka medyczna

Świebodzin, ulica Łąki Zamkowe, woj. lubuskie

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28, woj. wielkopolskie

Aby dodać miejsce pracy wybierz rodzaj komórki, typ a następnie odpowiednią komórkę z listy

Świadczenia

Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne

Diagnostyczne
Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
Inne
Lecznicze
Medycznych czynności ratunkowych
Rehabilitacyjne
Uprawnienia do wydawania orzeczeń pielęgniarskich
usługi i zabiegi
Aby dodać usługę wybierz kategorię, podkategorię, a następnie odpowiednią usługę z listy
leczone choroby
Aby dodać chorobę wybierz kategorię, a następnie odpowiednią chorobę z listy

Dyplomy i certyfikaty

Praktyka grupowa