Nowe zgłoszenie

Typ zgłoszenia: zmiana danych

Nowe zgłoszenie

Typ zgłoszenia: Zmiana danych

Informacje podstawowe

1 wyświetleń

Tryb leczenia
Dziedziny medycyny
Istnieje od
Typ komórki

Placówka nadrzędna
Aby zmienić nadrzędną placówkę wybierz jej typ, a następnie znajdź odpowiednią placówkę wpisując jej nazwę
Typ nadrzędnej placówki
Placówka


Adres i kontakt

/
http://www.facebook.com/

Godziny otwarcia

pon

wt

śr

czw

pt

sb

nd

Wyposażenie

 • drzwi automatyczne
 • klimatyzacja
 • parking
 • windy

Usprawnienia dla niepełnosprawnych

 • korytarze
 • parking
 • podjazd
 • toalety
 • windy
 • wózki

Liczba łóżek

 • ilość inkubatorow
 • ilość łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • ilość łóżek intensywnej opieki medycznej
 • ilość łóżek nowotworowych
 • ilość łóżek ogólnych
 • ilość miejsc dializ
 • ilość miejsc pobrań

Świadczenia

Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne

usługi i zabiegi
Aby dodać usługę wybierz kategorię, podkategorię, a następnie odpowiednią usługę z listy
leczone choroby
 • OTWARTA RANA GŁOWY 
 • ZABURZENIA SNU 
 • ODMA OPŁUCNOWA 
 • ZWICHNIĘCIE, SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ STAWU SKOKOWEGO I POZIOMU STOPY 
 • ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE NIEOKREŚLONYM DROBNOUSTROJEM 
 • SARKOIDOZA 
 • OTWARTA RANA NADGARSTKA I RĘKI 
 • OBSERWACJA MEDYCZNA I OCENA PRZYPADKÓW PODEJRZANYCH O CHOROBĘ LUB STANY PODOBNE 
 • BÓL W GARDLE I KLATCE PIERSIOWEJ 
 • ZŁAMANIE BARKU I RAMIENIA 
 • POWIERZCHOWNY URAZ STAWU SKOKOWEGO I STOPY 
 • PRZEWLEKŁA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 
 • NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 
 • NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH PŁUC 
 • MIAŻDŻYCA 
 • INNE OBJAWY PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE DOTYCZĄCE PRZEWODU POKARMOWEGO I JAMY BRZUSZNEJ 
 • KASZEL 
 • INNE CHOROBY KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO 
 • ZWICHNIĘCIE , SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ KOLANA 
 • CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KOLANOWYCH [GONARTROZA] 
 • NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW RĄK I STÓP 
 • CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW BIODROWYCH [KOKSARTROZA] 
 • INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO 
 • DYCHAWICA OSKRZELOWA 
 • ZŁAMANIE PODUDZIA ŁĄCZNIE ZE STAWEM SKOKOWYM 
 • NASTĘPSTWA URAZÓW KOŃCZYNY GÓRNEJ 
 • KRWAWIENIE Z DRÓG ODDECHOWYCH 
 • ZŁAMANIE STOPY, BEZ STAWU SKOKOWEGO 
 • NASTĘPSTWA URAZÓW KOŃCZYNY DOLNEJ 
 • INNE I NIEOKREŚLONE URAZY GŁOWY 
 • SAMOISTNE (PIERWOTNE) NADCIŚNIENIE 
 • ZABURZENIA ODDYCHANIA 
 • ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH 
 • KAMICA ŻÓŁCIOWA 
 • INNA PRZEWLEKŁA ZAPOROWA CHOROBA PŁUC 
 • BÓL W OKOLICY BRZUCHA I MIEDNICY 
 • INNA OPIEKA MEDYCZNA 
 • NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA 
 • ZŁAMANIE PRZEDRAMIENIA 
 • POWIERZCHOWNY URAZ NADGARSTKA I RĘKI 
 • OMDLENIE I ZAPAŚĆ 
 • ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ 
 • WEWNĘTRZNE USZKODZENIA STAWU KOLANOWEGO 
 • MIGOTANIE I TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW 
 • CHOROBY TKANEK MIĘKKICH ZWIĄZANE Z ICH UŻYWANIEM, PRZECIĄŻENIEM I UCISKIEM 
 • POWIKŁANIA PROTEZ, WSZCZEPÓW I PRZESZCZEPÓW ORTOPEDYCZNYCH 
 • NIEWYDOLNOŚĆ SERCA 
 • INNE ZABURZENIA RYTMU SERCA 
 • ZMIANY ZWYRODNIENIOWE KRĘGOSŁUPA 
Aby dodać chorobę wybierz kategorię, a następnie odpowiednią chorobę z listy